پرسشنامه کودک آزاری
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی خودگزارشی کودک آزاری زیر مقیاس ها: کودک آزاری جسمی – کودک آزاری جنسی – غفلت یا بی توجهی – سوء تغذیه – کودک آزاری عاطفی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کودک آزاری

در طول تاریخ، کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروههای جامعه، همواره در معرض خطرات بی شماری بوده اند و بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری، حوادث قابل اجتناب و انواع بدرفتاری ها و برخوردهای غیر اخلاقی، صدماتی دیده اند که گاه به قیمت از دست رفتن جان آنها تمام شده است. دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان است که می تواند با آسیب پذیری زیادی همراه باشد و به همین دلیل، همواره هدف مداخلات پیشگیرانه ی بهداشتی و درمانی بوده است. رشد و تکامل جسمی و روانی انسان از دوران کودکی شروع می شود و بسیاری از جنبه های رشدی و تکاملی در این دوره به دست می آید. هرگونه آسیب در این دوران می تواند پیامدهای طولانی مدتی را در طول زندگی ایجاد کند. امروزه به رغم پیشرفتهای علمی و فرهنگی جوامع، همچنان تعداد گزارشات مربوط به صدمات و آسیب های اجتماعی که به کودکان وارد می شود رو به افزایش است. فقر، بی سوادی، سوء تغذیه، جنگ، انواع سوء استفاده ها، تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله خطراتی هستند که کودکان سراسر جهان را به طور جدی تهدید می کنند. کودکانی که مورد انواع کودک آزاری قرار می گیرند، به کارهای غیر…