آزمون تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST)

سپتامبر 21, 2016

تعداد گویه ها: ۵۰
هدف: سنجش تأییدجویی در کودکان
زیر مقیاس ها: رفتار گرایشی – رفتار اجتنابی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
روش اجرا: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد
پایایی: دارد
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۴
تعداد صفحات: ۲۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند