مستندسازی تجربیات شغلی رشته حسابداری ویژه دادگستری برای اخذ رتبه عالی

نوامبر 6, 2016

حسابداری در جهان نزدیک به شش هزار سال سابقه دارد و رکن اصلی نظام اطلاع‌ رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به‌ شمار می‌ رود. برای حسابداری تاکنون تعریفهای گوناگونی شده ‌است. برخی آن را به ‌عنوان هنر، برخی دیگر از آن به‌ عنوان فرایند و عده‌ای نیز به‌ عنوان یک فعالیت خدماتی نام برده‌اند. از جمله ویژگیها و محدوده ‌هایی که برای آن قائل هستند، می ‌توان به‌ زبان مشترک در تجارت، ثبت تاریخی فعالیتهای اقتصادی، تعیین استانداردها، سیستم اطلاعاتی، کالای اقتصادی، ابزاری برای حفظ مشروعیت اقتصادی و غیره اشاره کرد. حسابداری نه از منظر یک علم، بلکه از منظر یک شغل، ویژگی متمایزی دارد و آن هم کاربردش در همه سازمانهای دولتـی، عمومـی و بنگاههای خصوصی بزرگ‌وکوچک است؛ ویژگی ‌ای که رشته‌ های دیگر از آن کمتر برخوردار هستند. اما به‌عنوان یک علم مستقل دارای پیشینه‌ ای بیش از یکصد سال تحقیق و پژوهش در دنیاست و تمام تلاش پژوهشگران این رشته تاکنون بر این مبنا بوده که با تغییرات پیچیده‌ای که در شرایط کسب ‌و کار و همچنین فناوری تولید و اطلاعات پدید آمده ‌است، بتوانند همگام با آنها نقش مؤثری در تصمیم‌گیری بهینه مدیران ایفا کنند و حسابداری اندک ‌اندک از یک دانش اجتماعی (نظری)، به ‌سوی دانش محض (تئوری) تغییر یابد.

فهرست مطالب

بیوگرافی نگارنده
مقدمه
ارزیابی عمومی
روش های انجام کار
تعریف حسابداری (سنتی)
حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی
حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی
حسابداری به عنوان ثبت تاریخی
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
حسابداری به عنوان دانشی نوین
مفاهیم و اصول بنیادی حسابداری
فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری
اصول عمومی حسابداری
وظایف حسابداران و روشهای آموزشی
به‌ کارگیری دانش حسابداری در محیط کار
نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان
عناوین تجارب
حساب (حسابداری)
حسابهای دائمی
حسابهای موقتی
حسابهای مخلوط
دفتر روزنامه
دفاتر روزنامه عمومی
دفاتر روزنامه اختصاصی
دفتر کل
دفتر معین
هزینه
درآمد
دارایی
بدهی
تبیین تجارب
سرمایه نقدی و غیر نقدی
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی
افزایش سرمایه
سرمایه در گردش
بازار سرمایه
سرمایه ثابت
سرمایه مستقر
سرمایه متغیر
سرمایه ربایی
سرمایه سهمی
مراحل حسابداری
عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله
اقدامات خاص
بیان نکات ویژه و کلیدی
چرخه حسابداری
ارائه برنامه و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۷۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند