مستند اقدام پژوهی برطرف کردن مشکل روخوانی قرآن دانش آموزان

آگوست 26, 2016

قرآن کریم آخرین کتاب الهی است که بهترین راه ها را برای دست یابی به سعادت واقعی انسان فراروی او قرار می دهد . از این رو جامعه ی بشری همواره نیازمند بهره گیری از تعالیم قران و طلب هدایت از آن است و از آنجا که دانش آموزان، نقش سازنده در ایجاد یک محیط موثر، با نشاط و مفیدو فعال در مدرسه دارند با ایجاد هماهنگی و مشارکت بین تشکل ها، با برنامه ریزی صحیح می توان استعداد های آنان را شناخته و به گونه ای پرورش داد که سزاوار است . باید هر مسلمان درکنار ایمان و علاقه ای که به قرآن دارد و آن را راهنمای زندگی خود می داند محیط آموزشگاه را در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش یاری کند.

فهرست مطالب

پیش گفتار
گزارش از مدرسه
عنوان
چکیده
مقدمه
تشخیص مسئله
انگیزه محقق
اهداف محقق
بیان مسئله (توصیف وضع موجود)
اهمیت و ضرورت تحقیق
شواهد (۱)
گردآوری اطلاعات
انتخاب راه حل های ممکن
انتخاب راه حل
اعتبار بخشی راه حل
اجرای راه حل
توصیف وضع مطلوب (نتیجه گیری)
شواهد (۲)
پیشنهادات
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند