مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی دانش آموز پایه دوم ابتدایی را بهبود بخشم؟

آگوست 8, 2016

در دنیای امروز، افراد به وسیله ی نگارش و خط با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. خط نقش بسیار مهمی در بازسازی ذائقه ی زیباشناختی دارد. برای بدخطی دانش آموزان عوامل مختلفی بیان شده است از جمله: مشکلات مربوط به خانواده ها، مشکلات مربوط به دانش آموزان، مشکلات مربوط به آموزگار، مشکلات مربوط به کتب و محتوا و مشکلات مربوط به عوامل فیزیکی مدرسه.
از جمله ی اشکال مختلف بدخط نویسی می توان به مواردی مانند: خارج شدن از خط زمینه، درشت نویسی یا ریزنویسی، کج نوشتن حروف و کلمات و غیره اشاره کرد. یکی از مشکلات موجود در مدارس، که سه رکن اساسی مدرسه (معلم، فراگیر و اولیا) با آن درگیر هستند؛ نحوه ی نوشتن و میزان خوش خطی فراگیران می باشد. از طرفی دیگر خوش خطی با شخصیت و توانایی افراد، رابطه ی مستقیم دارد. با مشاهده ی مشکل بد خطی و نازیبا نویسی دانش آموز، در صدد جستجوی راهکارهایی برای رفع این مشکل برآمدم.

فهرست مطالب

مقدمه
توصیف وضع موجود
گردآوری اطلاعات و شواهد (۱)
پیشینه یا ادبیات تحقیق
(الف) پیشینه ی نظری تحقیق
(ب) پیشینه ی عملی تحقیق
تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر داده ها
خلاصه ی نظر مشترک آموزگاران پایه های پیش دبستانی، اول و دوم
انتخاب راه حل موقتی
ارائه ی راهکارهایی برای بدخطی
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲)
ارزیابی تأثیر اقدام جدید
اعتبارسنجی (اعتباریابی و اعتباربخشی)
تجدیدنظر و گزارش نهایی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست ها

تعداد صفحات: ۳۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند