مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل انزوا و گوشه گیری دانش آموز پایه چهارم را بهبود بخشم؟

آگوست 26, 2016

گوشه گیری عارضه ای است که باعث می شود کودک و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری کند. این کودکان و نوجوانان نوعأ با تقلیل یلفتن علایق ذهنی و عاطفی نسبت به اطرافیان خود از داشتن دوستان نزدیک و صمیمی محرومند. نوجوان که گوشه گیر است معمولأ از حضور در فعالیت های جمعی سر باز می زند و فقط با تک دوست خود که نوعأ به او بسیار وابسته می شود اوقات خود را می گذراند.
این رفتار یکی از رفتارها نسبتأ شایعی است که فرد را به شدت آزار می دهد و اگر درمان نشود فرد را به سمت مشکلات دیگری مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب و زودرنجی سوق می دهد. عدم احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات خود باعث جدایی فرد از فعالیت های گروهی است.

فهرست مطالب

مقدمه
توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله
جمع آوری اطلاعات (شواهد ۱)
گوشه گیری وانزوا طلبی چیست؟
گوشه گیری در لغت
مشاهده رفتار علی در مدرسه توسط معلم
مصاحبه از والدین و دوستان
اسناد و مدارک موجود
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به روش نقشه ی مفهومی
ارائه راه حل
اجرای راه حل
جمع آوری اطلاعات (شواهد۲)
تجزیه و تحلیل اطلاعات (دوم)
ارزیابی نتایج و گزارش نهایی
منابع: فهرست منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند