مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم نوشتن انشاء را برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تقویت نمایم؟

آگوست 5, 2016

یکی از هدف های اساسی درس انشاء در مدارس تقویت قوه استدلال و تفکر و دقت دانش آموزان و وادار کردن آن ها به درست دیدن و درست شنیدن و سپس دیده و شنیده ی خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است که این کار از جمله سازی ساده شروع می شود و تا نوشتن مقاله در یک موضوع و کسب مهارت در نگارش پیش می رود .

فهرست مطالب

توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله
گردآوری اطلاعات و شواهد (۱)
پیشینه
تجزیه و تحلیل شواهد (۱)
تجزیه و تحلیل داده ها
انتخاب راه حل جدید به صورت موقت
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
گردآوری شواهد (۲)
جمع بندی و نتیجه گیری
ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
ارائه پیشنهاد
منابع
پیوست

تعداد صفحات: ۲۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند