مقاله آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف در چشم انداز ایران اسلامی چالشها و راهکارها

سپتامبر 11, 2015

سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما به عوامل متعددی از جمله مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و… بستگی دارد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌ سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح، نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود. در این مقاله ابتدا عوامل موثر بر مصرف بی رویه در کشور شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است که اهم آنها عبارت است از : ۱- وجود عادت مسرفانه نهادینه شده۲- رسوم نادرست اسراف کارانه ۳-عرفهای غلط۴- نبود فرهنگ پس انداز ۵- اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات ۶- طبقاتی شدن جامعه۷- مرغوب نبودن کالاها و تولیدات۸- آماده نبودن زیر ساخت ها ۹- برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح۱۰- تخریب و رفتارهای ناهنجار۱۱- عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه ۱۲- تجمل و اضافه ی مصرف در جهت چشم و هم چشمی و فخر فروشی و … . در ادامه مقاله برای اصلاح الگوی مصرف ، و مصرف بهینه راهکارهایی بر اساس چشم انداز ایران اسلامی پیشنهاد شده است که اهم موارد عبارتند از : ۱- آموزش ۲- فرهنگ سازی ۳- راهکارهای قوانین و مقررات ۴- مدیریت تخصصی و کارآمد ۵- اصلاح در ساختار مصارف دولتی ۶- طراحی ساز و کار ۷- تغییر نظام مصرف ۸- کاهش حجم دولت با هدف ایجاد الگوی ساختاری متناسب با مصرف جامعه ۹- تغییر شکل نظام خدمات دهی ۱۰- راه اندازی نظام مشارکتی و … ، نهایتا به نقش مربیان اعم از ۱- والدین ۲- معلمان ۳- دست اندر کاران وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها ، ۴- رهبران سیاسی۵- مبلغان دینی در اصلاح الگوی مصرف در جامعه اسلامی تاکید شده است.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
ضرورت و اهمیت الگوی مصرف
موانع و چالش های اصلاح الگوی مصرف
راهکارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات: ۱۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند