مقاله بررسی علل و پیامد های مصرف گرایی بر جامعه با نگاهی آسیب شناسانه

سپتامبر 11, 2015

با توجه به سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما که به عوامل متعددی بستگی دارد. می توان علل و عوامل آن را در زمینه هایی از جمله: مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و… جستجو کرد. و سیر تاریخی آن نیز در زمانهای گذشته ، که مصرف گرایی را در لباس اشرافی گری ، ملوک الطوایفی ، خان و خان سالاری و … و در عصر فعلی نیز در قالب میل به فزون طلبی و تجمل گرایی و مدگرایی مشهود کرده است. بنابراین با توجه به علل مصرف گرایی که بی شک پیامدهایی نیز برای جامعه خواهد داشت ؛ در کشور ما ایران این علل تقریباً همیشه قابل لمس و مشهود بوده است . از جمله :۱- وجود عادت مسرفانه نهادینه شده۲- رسوم نادرست اسراف کارانه ۳- عرفهای غلط۴- نبود فرهنگ پس انداز ۵- اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات ۶- طبقاتی شدن جامعه۷- مرغوب نبودن کالاها و تولیدات۸- آماده نبودن زیر ساخت ها ۹- برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح۱۰- تخریب و رفتارهای ناهنجار۱۱- عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه ۱۲- تجمل و اضافه ی مصرف در جهت چشم و هم چشمی و فخر فروشی و … . و اگر از نگاه آسیب شناسانه این علل را بررسی کنیم خواهیم دید که پیامد هایی را برای جامعه به ثمر خواهد گذاشت که در آینده خطرناکتر جلوه گر خواهند شد. پیامدهایی از قبیل درگیر کردن خانواده ها ، سازمان ها و ادارات دولتی را با اوج مصرف گرایی از جمله : تباهی سرمایه های مادی ، زمینه سازی برای گناهان ، گسترش فقر در جامعه ، تبدیل ارزش به ضد ارزش ، کاهش معنویت در جامعه ، از بین رفتن آرامش واقعی ، ناتوانی در انجام وظایف ، ورشکستگی و بدهکاری ، و در نهایت فراموشی یاد خدا و قیامت روبرو خواهد کرد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
ضرورت توجه به اصلاح الگوی مصرف در جامعه
برخی آمارها در زمینه مصرف در ایران
علل و عوامل مصرف گرایی در جامعه
وجود عادت مسرفانه نهادینه شده
رسوم نادرست اسراف کارانه
عرفهای غلط
نبود فرهنگ پس انداز
اشاعه مصرف گرایی در رسانه ها و تبلیغات
طبقاتی شدن جامعه
مرغوب نبودن کالاها و تولیدات
برخوردهای تعارف آمیز و غیر صریح
تخریب و رفتارهای ناهنجار
عدم دلسوزی نسبت به منافع و مصالح جامعه
تجمل و اضافه ی مصرف در جهت چشم و هم چشمی و فخر فروشی
راهکارهای اساسی برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه
آموزش
فرهنگ سازی
راهکارهای قوانین و مقررات
مدیریت تخصصی و کارآمد
اصلاح در ساختار مصارف دولتی
طراحی ساز و کار
تغییر نظام مصرف
کاهش حجم دولت با هدف ایجاد الگوی ساختاری متناسب با مصرف جامعه
تغییر شکل نظام خدمات دهی
راه اندازی نظام مشارکتی
راهکارهای بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر
کار مشروع و توأم با زحمت و تلاش
ترویج اعتقادات دینی
اصلاح محیط های فرهنگی
تعلیم رفتارهای هنجاری
بهره گیری از رسانه ها
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات: ۱۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند