مقاله روابط عاطفی بین فرزندان با نگاهی آسیب شناسانه در خانواده های ایرانی

سپتامبر 11, 2015

با توجه به اینکه روابط عاطفی در خانواده ها، رشد شخصیت و شکوفایی فرزندان را بهمراه دارد . این امر ، از شیوه ی فرزندپروری والدین بی تاثیر نیست . چراکه همه ی ما در اجتماع شاهد آن هستیم که آسیب های موجود در جامعه بیشتر از ندانم کاری های خانواده ها و طرز برخورد آنها با فرزندان سرچشمه گرفته ، و اگر به کلیت این موضوع نظر بیشتری بیافکنیم آنگاه ملاحظه خواهیم کرد که افراد آسیب پذیر اجتماع از لحاظ اخلاقی و روانی به خانواده هایی بر می گردد که والدینشان از شیوه ی فرزند پروری سهل نگر یا استبدادی برخوردار بوده اند. با توجه به اهداف این مقاله که با نگاهی آسیب شناسانه دین نسبت به این مقوله پرداخته شده است جای بحث فراوان را طلب می کرد که با سخنان قرآن و ائمه اطهار (ع)، حسن ختام این بحث هستیم . اگر چه دین ، ما را به رعایت حد میانه و آزادی مشروط در روابط بین اعضاء خانواده و از جمله رابطه والد ـ فرزند توصیه می کند. زیرا در فرهنگ اسلام آنچه در اختیار انسان است، از جمله فرزندان، امانت الهی هستند و خانواده مسئول حفظ سلامت ، رشد و سعادت آنها است. همانطور که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود نیز می فرمایند: «فانّک مسئول عما ولّیته» ؛ «تو مسئول آنچه که در اختیارت قرار داده اند، هستی». بنابراین همانطور که فرزندان وظایف و مسئولیتهای زیادی در برابر والدین خود دارند و چندین بار در قرآن به اطاعت از والدین و نیکی به آنها دستور داده شده است ، پدران و مادران نیز در برابر تعلیم و تربیت فرزندان خود و رشد و کمال آنها مسئول و مکلف هستند و به آنها اجازه داده نمی شود که فرزندان خود را در یک آزادی مطلق و بی عنان رها کنند وآنچنان سهل گیر و اهل تساهل و تسامح شوند که فرزندان بتوانند به هر کاری که مایلند دست زنند و بدون هر گونه مراقبت و نظارتی به هر کجا که می خواهند سرکشی کنند و به هر اقدامی که دلشان بخواهد، مبادرت ورزند. بنابراین آنچه از این مطالب مشهود است آنست که دین ما را به سخت گیری های بی مورد و همچنین سهل گرفتن بیش از اندازه در قبال رفتار فرزندان دعوت نمی نماید و همچنین سوای این دستورات ، برنامه ای نیز برای تعلیم و تربیت فرزندان و حتی خود ما تجویز می نماید که از آسیب اجتماعی ، فرزندان ما را دور می نماید . و اگر استنباطی از این بحث داشته باشیم ، باید گفت که نظر دین بیشتر به شیوه ی فرزندپروی قاطع و اطمینان بخش شبیه است . و بالاتر از آن ، دین برنامه ها و دستورات بسیار والا در قبال تربیت فرزندان به ما اشاره می کند که در خور توجه و یک امر مهم بحساب می آید که منجر به توصیه های روانشناسانه نسبت به این امر گردید.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
مفاهیم و تعاریف
بحث تئوریکی
نقش خانواده در روابط عاطفی بین فرزندان از منظر دین
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند