مقیاس نگرش نسبت به خشونت علیه زنان

سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶
هدف: ارزیابی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف
زیر مقیاس ها: شناختی نگرش – عاطفی نگرش – نگرش رفتاری
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند