پایان نامه بررسی عوامل موثر آموزشی بر میزان کمرویی دانش آموزان

آگوست 23, 2015

کمرویی یکی از مشکلات روانی است که در بعضی از دانش آموزان در سنین کودکی و نوجوانی بروز می کند و همواره مشکلات فراوانی را برای دانش آموزان از جمله افت تحصیلی را فراهم می سازد. بدین منظور محقق به بدنبال ، بررسی عوامل موثر آموزشی بر میزان کمرویی دانش آموزان مقطع راهنمایی بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفر از معلمان دوره راهنمایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای روایی و پایایی بالایی است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- خانواده بر میزان کمرویی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- مدرسه بر میزان کمرویی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
۳- اجتماع بر میزان کمرویی دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- ویژگیهای شخصیتی و فردی دانش آموزان بر میزان کمرویی تاثیر خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف کمرویی
مفهوم کمرویی در بین روانشناسان و جامعه شناسان
کمروی واقعی کیست
علایم جسمانی کمرویی
سنین کمرویی
کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد
آثار و نشانه های کمرویی
ریشه و علل کمرویی
راههای پیشگیری از کمرویی
پیشنهادات برای کمک به افراد کمرو
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری داده ها
جامعه آماری
نمونه آماری
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر خانواده بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر مدرسه بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر اجتماع بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر ویژگیهای شخصیتی و فردی دانش آموز بر میزان کمرویی در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر خانواده بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر مدرسه بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر اجتماع بر میزان کمرویی دانش آموزان در جامعه تحت بررسی
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر ویژگیهای شخصیتی و فردی دانش آموز بر میزان کمرویی در جامعه تحت بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۰
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.