پایان نامه بررسی میزان جرأت ورزی در میان دانش آموزان و مقایسه اثربخشی دو تکنیک آموزشی سرمشق گیری و ایفای نقش

سپتامبر 3, 2015

زندگی در جهان کنونی و استیلا بر انواع مشکلات آن یکی از مشغله های روانشناسان و حتی افراد عادی است. در حال حاضر، زندگی ساده و سنتی گذشته دگرگون شده و در اثر پیشرفت علوم و تکنولوژی پیچیدگی خاصی به خود گرفته است. هر چند پیشرفت علوم نکات مثبت زیادی به ارمغان آورده است اما در کنار این دستاوردها، یک سری مسایل و مشکلاتی را نیز برای انسان پدید آورده است. از مهمترین نوع این مشکلات، لزوم افزایش تعاملات میان فردی و گرفتار شدن انسان به اضطراب و افسردگی است. به گونه ای که عصر حاضر را عصر اضطراب نامیده اند. از طرف دیگر اضطراب، هسته اصلی و محوری کلیه اختلالات روانشناختی را تشکیل می دهد.
اضطراب حاصله در اثر روابط میان فردی، علی الخصوص در میان دانشجویان و دانش آموزان، روانشناسان را وادار ساخته تا با تقویت برخی از ویژگی های شخصیتی یا آموزش برخی از مهارتهای اجتماعی به افراد جامعه بطور اعم و دانشجویان و دانش آموزان بطور اخص، یاری نمایند. یکی از مهمترین نوع از این آموزشها، جرأت آموزی یا جرأت ورزی و تقویت آن در افراد است. در نتیجه، در حال حاضر، جرأت ورزی و نحوه ارزشیابی آن در جمعیت های بالینی و غیر بالینی به شکل فزاینده ای در حال گسترش است.
جرأت ورزی یکی از رایج ترین تکنیک های بالینی و عناوین پژوهشی در رفتار درمانی می باشد. بنابراین از افراد دچار اختلالات روانی و افراد مبتلا به نقایص عمیق در مهارت های اجتماعی گرفته تا دانشجویان و دانش آموزان مدارس که مشکل جزیی در ابراز خواسته ها و عقاید خود دارند، برای داشتن یک زندگی بهتر و عملکرد مناسب تر می توانند از روشهای جرأت ورزی سود ببرند.
اما با توجه به مبهم و پیچیده بودن رفتار جرأت ورزی و وابستگی آن به سیستم اجتماعی و فرهنگی و ارزشی فرد، روشها و اهداف جرأت آموزش از بحث انگیزترین موضوعات در حیطه روانشناسی بالینی بوده است. بنابراین، در پژوهش حاضر، سعی شده است میزان جرأت ورزی و اثربخشی تکنیک های ایفای نقش و سرمشق پذیری در افزایش جرأت ورزی دانش آموزان منطقه مورد مطالعه قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزیی
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوالات و فرضیه ها
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مقدمه
مهارت اجتماعی
آموزش مهارتهای اجتماعی
تاریخچه
انواع رفتار قاطعانه یا جرأت مند
رفتار غیر جرأت مند
پرخاشگری
رفتار اضطرابی (رفتار غیر قاطعانه و منفعل)
پرخاشگری – انفعالی
اجزاء رفتارهای قاطعانه یا جرأت مند
ویژگیهای آشکار
ویژگیهای ناآشکار
روشهای ارزشیابی جرأت ورزی
پرسشنامه جرأت ورزی ولپه – لازاروس
پرسشنامه حل تعارض مک فال ولیلسند
پرسشنامه موقعیتی باتز و زیمرمن
پرسشنامه جرأت ورزی راتانوس
پرسشنامه بیان خودگالازی و همکاران
پرسشنامه اظهار خود گامبریل و ریجی
پرسشنامه موقعیتی گلدشتاین و همکاران
پرسشنامه ادراک خودتونند
پرسشنامه بین فردی آریندل و همکاران
مشاهده رفتاری
مصاحبه رفتاری
خود نظاره گری
اندازه گیری های فیزیولوژیک
روش های آموزشی و درمانی جرأت ورزی
سرمشق پذیری
تمرین رفتار، پسخورد، تقویت اجتماعی
بازی نقش و هدایت عملی
آموزش و همراهی
تکالیف خانگی
آموزش تعمیم پذیری
آموزش مهارتهای اجتماعی
حل مسأله
آرمیدگی عضلانی
روشهای آموزش آرمیدگی
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
اولین پژوهشها و نظریه ولپه
پژوهشهای نظری و بالینی دهه های ۶۰ و ۷۰
نظریه های درمانی
پژوهشهای نظری و بالینی دهه های ۸۰ و ۹۰
ارتباط رفتار غیر جرأت ورز با بیماریهای روانی
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روشهای نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه یا آزمون جرأت ورزی شرینک
پرسشنامه محقق ساخته
چگونگی جمع آوری اطلاعات
روش یا آزمون آماری
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر تعدیل کننده
متغیر کنترل
متغیر مداخله گر
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۱
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۲
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۳
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۴
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۵
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۶
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۷
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۸
داده های آماری سوال (فرضیه) شماره ۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
فهرست منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۱۰
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.