پایان نامه بررسی و تحلیل اثر درآمد نفت بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی

سپتامبر 4, 2015

در این تحقیق تأثیر متغیرهای درآمد نفت، حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه و تعداد بیمه شدگان از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۷ بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از الگوی ARDL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که تأثیر متغیرهای توضیحی بکار رفته در مدل بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی مثبت بوده است. در این میان تأثیر تعداد بیمه شدگان در کوتاه مدت و در بلند مدت از سایر متغیرها بیشتر است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت های تحقیق
فرضیه تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف علمی
اهداف کاربردی
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
محدودیت های تحقیق
عدم وجود مطالعات تجربی با دیدگاه تئوریک مشابه
محدودیت های موجود به منظور جمع آوری اطلاعات
محدودیت های تکنیکی
سازماندهی تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
چرخه های تجاری
شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران
بررسی روند چرخه های تجاری و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان
راهبردهای نظام تأمین اجتماعی در جهان امروز
سازمان تأمین اجتماعی در ایران
روش های تأمین مالی در نظام تأمین اجتماعی
تأمین مالی از طریق مالیات
تأمین مالی از طریق مالیات بر ارزش افزوده
تأمین مالی از طریق مشارکت
مروری بر مطالعات تجربی
مروری بر مطالعات داخلی
مروری بر مطالعات خارجی
خلاصه ای از سوابق مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج کشور
جمع بندی فصل
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تجزیه و تحلیل
آزمون ریشه واحد
آزمون فیلیپس و پرون
همجمعی
راهکارهای دیگر همجمعی
الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده
الگوی تصحیح خطا (ECM)
تحلیل توصیفی
جمع بندی فصل
فصل چهارم: برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
تصریح مدل
آزمون مانایی متغیرهای مدل
نتایج تفصیلی حاصل از برآورد مدل ARDL
رابطه بلند مدت
روابط کوتاه مدت
جمع بندی فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
پیوست ها
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۴
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.