پایان نامه مطالعه وضعیت موجود جذب نگهداری و بکارگیری سرباز معلم و ارائه الگوی مطلب

سپتامبر 5, 2015

به لحاظ شدت کمبود نیروی انسانی و محدودیت جذب و بکارگیری نیروی رسمی در آموزش و پرورش، استفاده از طرح سرباز معلمان با ادامه روند کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد به همین دلیل بررسی راههای مطلوب جذب، نگهداری و بکارگیری سرباز معلم با مطالعه و تحلیل وضع موجود و ارائه راهکارهای مبتنی بر یافته های تحقیق انجام پذیرفته است.
در این تحقیق به منظور افزایش ضریب دقت و محدود بودن جامعه مورد مطالعه، کلیه افراد جامعه آماری به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده است و به روش تحلیل محتوا و زمینه یابی تحقیق انجام یافته و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، فراوانی، درصد انحراف معیار، خطای میانگین و غیره تحلیل های آماری صورت گرفته است.
مطالعه انجام گرفته پیرامون طرح سرباز معلم در این تحقیق در سه مرحله جذب، نگهداری و بکارگیری صورت پذیرفته و متناسب با هر مرحله سوالات مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوالات ویژه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
تاریخچه تربیت معلم
تاریخچه سپاه دانش
مروری بر سوابق استفاده از طرح سرباز معلم در آموزش و پرورش ایران
مقاصد و اهمیت گزینش و بکارگیری منابع انسانی
پیش بینی و معیارهای گزینش
مصاحبه گزینش و به کارگیری
مصاحبه به عنوان وسیله ای برای گزینش و نگهداری معلمان
آزمون های گزینش و بکارگیری
آموزش شغلی
انواع آموزش های شغلی
برنامه های آموزشی تربیت معلم
نظام نگهداری منابع انسانی
نظریه بهداشت سازمانی
خدمات پرسنلی
کیفیت زندگی کاری
انگیزش کارکنان
بهسازی عملکرد
قوانین و مقررات مربوط به سرباز معلم
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه و حجم نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
ابزار تحقیق
روش تحلیل آماری
روش اجرا
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادها
مشکلات و تنگناهای تحقیق
منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۲۷

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.