پایان نامه مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سپتامبر 4, 2015

بطور کلی سود دریافتی یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذار می باشد. از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری پرداخت کند. لذا در این تحقیق نیز می خواهیم بررسی کنیم آیا بین سود تقسیمی و بازده سهام در بورس ارتباط مستقیمی وجود دارد و شدت این ارتباط چگونه است؟
اساساً برای اینکه افراد به سرمایه گذاری تشویق شوند باید از سرمایه گذاری بالقوه خود انتظار کسب بازده مثبت داشته باشند. ۶۰ شرکت از میان شرکتهای بورس انتخاب شدند و داده های ۸ سال طی ۸۰-۸۷ بازده، سود تقسیمی و سود عملیاتی آنها جمع آوری گردید و سپس تجزیه و تحلیل شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی تحقیق مورد نظر از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. در فرضیه اول تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین سود تقسیمی و بازده تحقق یافته وجود دارد. در فرضیه دوم تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معناداری بین بازده تحقق و سود عملیاتی وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهداف انتخاب موضوع
پرداخت سود ثابت
پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه بک مبلغ اضافی
اهداف انتخاب موضوع
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
اهمیت موضوع
متغیرهای تحقیق
سوابق مربوط به تحقیق
هدف های سیاست تقسیم سود
قید و بندهای قرارداد وام
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
سود عملیاتی
بازده تحقق یافته
سود تقسیمی هر سهم
سود هر سهم
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
سهام پذیرفته شده در بورس
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
کلیات اطلاعات مالی
سود و سودآوری
روش توزیع سود سهام
ماهیت سود تقسیمی و نقش آن
سود تقسیمی در بین کشورها
تفاوت در مراحل رشد
تفاوت در نرخ مالیاتی
تفاوت در کنترل شرکت
نسبتهای سنتی سیاست های تقسیم سود
نسبت پرداخت DPS/EPS
نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام DPS/P
عوامل موثر در انتخاب روشهای تقسیم سود
محدودیت های قانونی
محدودیت های قراردادی
مزیت های ملیاتی
محدودیت های نقدینگی
وضعیت سهامداران
درجه اهرم مالی
فرصت های سرمایه گذاری
مهمای سود سهام
مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود
نقطه نظرهای مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام
سرمایه گذاری مجدد سود سهام
تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام
مکانیسم پرداخت سود سهام به وسیله موارد زیر شرح داده می شود
سود سهمی
سود غیر نقدی سهام
محتوای اطلاعاتی تقسیم سود سهام
مفهوم بازده و نحوه محاسبه آن
افزایش سرمایه از محل اندوخته
تغییرات سود تقسیمی و بازده سهام
بازده سهام و معیارهای آن
حداکثر شدن قیمت سهام
حداکثر شدن درآمد هر سهم
حداکثر شدن سود به عنوان یک معیار
سابقه علمی تحقیقات انجام یافته در جهان و ایران
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرهای تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
جامعه آماری
روش آزمون فرضیات
حالت های مختلف همبستگی
آزمون معنی دار بودن شیب معادله
نحوه گردآوری اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری
آزمون سال ۸۰
آزمون سال ۸۱
آزمون سال ۸۲
آزمون سال ۸۳
آزمون سال ۸۴
آزمون سال ۸۵
آزمون سال ۸۶
آزمون سال ۸۷
آزمون برای کلیه سالها
نتایج به تفکیک هر سال (اصلی)
فرضیه اصلی: اول
فرضیه اصلی: دوم
نتایج به تفکیک هر سال فرعی
فرضیه فرعی ۱-۱
فرضیه فرعی ۱-۲
فرضیه فرعی ۲-۱
فرضیه فرعی ۲-۲
فرضیه فرعی ۳-۱
فرضیه فرعی ۳-۲
فرضیه فرعی ۴-۱
فرضیه فرعی ۴-۲
فرضیه فرعی ۵-۱
فرضیه فرعی ۵-۲
فرضیه فرعی ۶-۱
فرضیه فرعی ۶-۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری آزمون و فرضیات تحقیق
پیشهادات
پیشنهادات تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع خارجی
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۶۴

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.