پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دارای اختلال اضطراب با بهنجار مقطع دبیرستان

آگوست 24, 2015

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانی و عاطفی میان کودکان و نوجوانان است .مطالعات شیوع شناسی نشان می دهد که حدود ۸% تا ۱۲% کودکان و ۵% تا ۱۰ % نوجوانان با یکی از معیارهای تشخیصی اختلال اضطرابی که موجب اختلال در عملکرد و روند طبیعی زندگی کودک می شود، مواجه هستند (اسپنس،۱۹۹۸؛ اسپنس و همکاران، ۲۰۰۳). باتوجه به تفاوت در ابزار تشخیصی، نمونه های مورد مطالعه و تنوع اختلالات، میزان شیوع، متفاوت گزارش شده است. اختلالات اضطرابی ممکن است در یکی از اشکال اختلال اضطراب جدایی، هراس اجتماعی، اختلال اضطراب تعمیم یافته، اختلال آسیمگی با بازار هراسی یا بدون بازار هراسی، اختلال وسواس اجبار و هراس های اختصاصی ظاهر شود (اسپنس،۱۹۹۸).

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اضطراب
تعاریف و گفته ها درباره ی اضطراب
انواع اضطراب
علائم و نشانه های اضطراب
اختلالات اضطراب
اختلال اضطراب چطور بر افراد تأثیر می گذارد؟
چه چیز موجب اختلال اضطراب می شود؟
اضطراب در نظریه های گوناگون
نظریه زیستی
دیدگاه روان تحلیل گری
دیدگاه رفتار گرایان
دیدگاه شناختی
دیدگاه انسان گرایی و پدیدار شناختی
دیدگاه اجتماعی
اضطراب مدرسه
همه گیر شناسی اختلال اضطرابی
راهبردهای درمانی
درمان اختلال اضطرابی
شخصیت (تعاریف و نظریه ها)
نظریه ویژگی های شخصیت
رویکرد روان تحلیل گری فروید
رویکرد شناختی
رویکرد رفتاری
رویکرد یادگیری اجتماعی
رویکرد انسان گرائی
رویکرد صفات
ضرورت وجود صفات شخصیت و چگونگی طبقه بندی صفات
تاریخچه مدل پنج عاملی
روش های ارزیابی شخصیت
مدل پنج عامل شخصیت
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
نقد و بررسی تحقیقات پیشین
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
اجرا و نمره گذاری پرسشنامه
دستورالعمل خود اجرایی
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی گروه ها
یافته های مربوط به فرضیه ها
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست ها – پرسشنامه ها

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۱۰۳
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند