پرسشنامه استرس شغلی (HSE)

آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵
هدف: سنجش استرس شغلی و مولفه های آن
زیر مقیاس ها: تقاضا – کنترل – حمایت همکار – حمایت مدیران و سرپرستان – ارتباط – نقش – تغییر
سازندگان پرسشنامه: سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
روش اجرا: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۰
تعداد صفحات: ۱۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند