پرسشنامه بررسی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰
هدف: بررسی نیازهای آموزش تحقیق و پژوهش در معلمان
زیر مقیاس ها: تشخیص مسأله و انتخاب موضوع – آشنایی کلی با مراحل انجام پژوهش – بیان مسئله – اهداف پژوهش – سوال و فرضیه – تعاریف عملیاتی و مفهومی – مبانی نظری و پیشینه پژوهش – تعریف جامعه – نمونه گیری – روش جمع آوری اطلاعات – روش تحقیق – روش شناسی تحقیق – تجزیه و تحلیل اطلاعات – ابزار جمع آوری اطلاعات – ملاحظات اخلاقی – منابع – زمان بندی و بودجه بندی – پیشنهادات – کاربرد یافته ها – ویژگی های فردی – نگرش مثبت به پژوهش
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

49,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند