پرسشنامه بی تفاوتی اجتماعی

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰
هدف: ارزیابی بی تفاوتی دانشجویان نسبت به مسائل اجتماعی- سیاسی و فعالیت های علمی – دانشگاهی
زیر مقیاس ها: بی تفاوتی نسبت به موضوعات اجتماعی – سیاسی ، بی تفاوتی نسبت به فعالیت های علمی – دانشگاهی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند