پرسشنامه تأثیر محیط آموزشی – پژوهشی دانشگاه ها بر خودکارآمدیخودکارآمدی دانشجویان

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴
هدف: ارزیابی محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه ها بر روی خودکارآمدی دانشجویان
زیر مقیاس ها: آموزشی – زیرساخت ها و امکانات – کیفیت تدریس
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند