پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: اندازه گیری مهارت افراد در حل مسئله اجتماعی و مولفه های آن
زیر مقیاس ها: جهت گیری مثبت به مسأله – جهت گیری منفی به مسأله – حل مسأله منطقی – سبک تکانشی / بی احتیاط – سبک اجتنابی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند