پرسشنامه ترجیح سبک تدریس

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹
هدف: سنجش سبک تدریس ترجیحی افراد
زیر مقیاس ها: ایجاد ارتباط – استمرار ارتباط – اثربخش ساختن ارتباط – ارزشیابی ارتباط
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند