پرسشنامه تعارضات سازمانی

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۹
هدف: بررسی میزان تعارضات درون سازمانی
زیر مقیاس ها: تعارض با رئیس – تعارض با مرئوس – تعارض با همردیفان
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند