پرسشنامه تکانشوری بارات

آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: ارزیابی میزان تکانشی بودن افراد
زیر مقیاس ها: بی برنامگی – تکانشوری حرکتی – تکانشوری شناختی
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند