پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز

آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰
هدف: ارزیابی جابجایی و تحرک نیروی کار در سازمان
زیر مقیاس ها: رضایت شغلی – نقش جنسیت – اهمیت خانواده – عدالت در ارتقاء – عدالت در پرداخت – ثبات در استخدام – تضاد کار / خانواده
سازندگان پرسشنامه: مارتینز
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد
پایایی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۴
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند