پرسشنامه خودارزیابی توانیر براساس مدل تعالی EFQM

سپتامبر 23, 2015

تعداد گویه ها: ۹۰
هدف: کمک به سازمان ها برای تعیین موقعیت خود در مدل تعالی سازمانی و ارزیابی وجوه مختلف سازمانی
زیر مقیاس ها: رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شراکت ها و منابع – فرایندها – نتایج مشتری – نتایج کارکنان – نتایج جامعه – نتایج کلیدی عملکرد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: شرکت توانیر
سال انتشار: ۱۳۹۰
تعداد صفحات: ۱۲۰
فرمت فایل: word

دانلود پرسشنامه

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند