پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت لارسون

دسامبر 20, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲
هدف: بررسی دیگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت
زیر مقیاس ها: شایستگی پزشکی / فنی – رویکرد هویت محور
سازندگان پرسشنامه: لارسون و لارسون
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۵
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند