پرسشنامه سبکهای پردازش اطلاعات شهودی – خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)

آوریل 8, 2016

تعداد گویه ها: ۲۲
هدف: ارزیابی سبکهای پردازش اطلاعات در افراد (شهودی – خردگرایانه)
زیر مقیاس ها: شهودی – خردگرایی
سازندگان پرسشنامه: اپستین و پاسینی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند