پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰
هدف: ارزیابی سلسله مراتب نیازها
زیر مقیاس ها: نیازهای اساسی – نیازهای امنیت – نیازهای تعلق اجتماعی – نیازهای احترام – نیازهای خودشکوفایی
سازندگان پرسشنامه: جونز و فیفر
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۳
تعداد صفحات: ۱۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند