پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (JDI)

سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹
هدف: سنجش رضایت شغلی و احساسات فرد نسبت به شغلش
زیر مقیاس ها: کار – سرپرست – همکار – ارتقاء – پرداخت
سازندگان پرسشنامه: ویسوکی و کروم
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۱۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند