پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۲۷
هدف: سنجش شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی
زیر مقیاس ها: ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی – تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی – حمایت فردی و مشاوره با بیمار – ارجاع به متخصصان – نگرش درباره معنویت بیمار – ارتباطات
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند