پرسشنامه شخصیتی آیسنگ (فرم کودکان و نوجوانان)

سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۸۱
هدف: سنجش شخصیت در کودکان و نوجوانان
زیر مقیاس ها: پرخاشگری – روان آزرده گرایی – برون گرایی – دروغ
سازندگان پرسشنامه: آیسنگ
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند