پرسشنامه طرح واره یانگ SQ-SF (فرم کوتاه)

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۷۵
هدف: ارزیابی طرحواره های ناسازگارانه شناختی
زیر مقیاس ها: محرومیت هیجانی – رهاشدگی – بی اعتمادی/بدرفتاری – انزوای اجتماعی/بیانگی – نقص/شرم – شکست خورده – وابستگی/بی کفایتی – آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری – گرفتار – اطاعت – ایثار – بازداری هیجاتی – معیارهای سرسختانه – استحقاق – خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند