پرسشنامه عملکرد بانک

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳
هدف: ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی
زیر مقیاس ها: گرایش بانک به ارائه خدمات به مشتری – پاداش کارکنان – آموزش کارکنان – توانمندسازی – کار گروهی – ابهام نقش – تعهد سازمانی – عملکرد بهبود خدمات – تمایلات به استعفا – رضایت شغلی بیرونی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند