پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل

مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۲۰
هدف: سنجش عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل
زیر مقیاس ها: فردی – سازمانی – محیطی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند