پرسشنامه عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار

مارس 11, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵
هدف: ارزیابی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار
زیر مقیاس ها: پذیرش فناوری – اعتماد – آموزشی و مهارتی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند