پرسشنامه فرار دختران

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵
هدف: ارزیابی عامل های فرار دختران
زیر مقیاس ها: شهرنشینی – بیکاری – طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده – انحراف والدین – تغییر ارزش ها – تبعیض بین فرزندان – اعمال خشونت و سختگیریهای والدین – ایجاد محدودیت – اعتیاد به مواد مخدر – فقر اقتصادی – آزار و سوء استفاده جنسی – دوستان و همسالان – رسانه های جمعی – وضعیت مسکن خانواده – بیکاری
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند