پرسشنامه فراشناختی ولز (MCQ)

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: ارزیابی تفاوت های فردی در مورد باورها (فراشناخت – قضاوت ها و گرایشات نظارت گری)
زیر مقیاس ها: تضاد شناختی – باورهای مثبت – خودآگاهی شناختی – کنترل ناپذیری و خطر افکار – نیاز به کنترل افکار
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند