پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI)

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: سنجش فرسودگی شغلی
زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – عملکرد شخصی – مسخ شخصیت – درگیری
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند