پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸
هدف: ارزیابی سبکهای مقابله با استرس
زیر مقیاس ها: مسئله مدار – هیجان مدار – اجتناب مدار
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند