پرسشنامه نقش جنسی بم (BSRI) – فرم کوتاه

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: ارزیابی مردانگی، زنانگی و دوجنسیتی بودن و نامتمایز بودن از لحاظ جنسیتی
زیر مقیاس ها: مردانگی – زنانگی – مطلوبیت اجتماعی
سازندگان پرسشنامه: بم
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۱
تعداد صفحات: ۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند