پرسشنامه نگرش مدیر نسبت به مسائل دبیرستان و کارکنان

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸
هدف: ارزیابی نگرش مدیر نسبت به مسائل دبیرستان و کارکنان
زیر مقیاس ها: نگرش بدبینانه – نگرش متمایل به بدبینانه – نگرش خوشبینانه – نگرش متمایل به خوشبینانه
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند