پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵
هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد
زیر مقیاس ها: نگرش مثبت به اعتیاد – نگرش منفی به اعتیاد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند