پرسشنامه هم وابستگی استونبرینک (CODI)

سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۹
هدف: سنجش هم وابستگی در خانواده و دوستان سوء مصرف کنندگان مواد
زیر مقیاس ها: نیاز به کنترل – وابستگی بین فردی – از خود بیگانگی – در هم تنیدگی
سازندگان پرسشنامه: استونبرینک
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد
پایایی: دارد
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۸
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند