پرسشنامه پاسخگویی

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴
هدف: سنجش پاسخگویی سازمانی، قانونی، حرفه ای و سیاسی
زیر مقیاس ها: پاسخگویی سازمانی – پاسخگویی قانونی – پاسخگویی حرفه ای – پاسخگویی سیاسی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند