پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس

آوریل 1, 2016

تعداد گویه ها: ۳۳
هدف: ارزیابی پذیرش فناوری
زیر مقیاس ها: عوامل فردی – عوامل اجتماعی – عوامل سازمانی – ویژگی های نوآوری – درک مفید بودن کاربرد – درک آسانی کاربرد – نگرش نسبت به فناوری – تمایل به کاربرد – استفاده از فناوری
سازندگان پرسشنامه: دیویس
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۶
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند