پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱
هدف: سنجش کارایی سازمان و ابعاد آن
زیر مقیاس ها: استراتژی سازمانی – ساختار سازمانی – ساختار مدیریت و رهبری – توسعه و برنامه ریزی کار کارکنان – انگیزش تعهد کارکنان – مهارت های کارکنان – اهداف فرعی
سازندگان پرسشنامه: پین پریانگ و سینگ سای
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۱۲
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند