پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان

مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۱۵
هدف: ارزیابی رفتار حرفه ای آموزگاران و کدهای اخلاقی معلمان
زیر مقیاس ها: رعایت حقوق جزایی – عدم هتّاکی به دانش آموزان – عدم اجازه به دانش آموزان در مصرف دخانیات و داروهای غیر مجاز – عدم دروغ پردازی و غلط جلوه دادن واقعیّات – محافظت از دارایی ها و سرمایه های عمومی – عدم انجام فعالیت های انتفاعی نادرست – حفظ محرمانه و خصوصی – پایبندی به قرارداد – عدم کوتاهی در تنظیم گزارش مورد نیاز – رفتار حرفه ای
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند