پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: سنجش ۵ راهبرد فراشناختی به منظور کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده
زیر مقیاس ها: حواس پرتی – نگرانی – کنترل اجتماعی – خودتنبیهی – ارزیابی مجدد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۴
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند